• Er worden steeds meer eisen gesteld aan landschappelijke inpassing van zonneparken, en dat is maar goed ook. Daarom werken we altijd samen met lokale partijen zoals bijvoorbeeld IKL Limburg, waarmee we lokale elementen terug laten komen in het ontwerp van onze parken én zorgen voor een ecologische boost voor lokale flora en fauna.

    Gehele video hier

SUNROCK, COMMITTED TO SOLAR.


Sunrock ontwikkelt, realiseert, financiert en beheert grootschalige zonne-energie projecten van logistiek en commercieel vastgoed en breidt deze zonneparken op termijn uit met opslagsystemen en energie efficiency producten en services. Momenteel hebben we meer dan 100 zonnedaken operationeel en een brede portefeuille in ontwikkeling. Hetgeen neerkomt op ruim 2 miljoen m2 zonnepanelen. Goed voor 150 megawatt vermogen, een CO2-uitstoot reductie van 75.000 ton per jaar en een jaarlijkse groene stroomproductie van 140 gigawatt uur. Daarmee is Sunrock één van de belangrijkste onafhankelijke solar-specialisten in de Benelux. Succesvol dankzij een professionele, ontzorgende aanpak die er volledig op is gericht om onze klanten te laten profiteren van duurzame zonne-energie.


Laatste Nieuws