Sunrock investeert, beheert en garandeert kwaliteit, veiligheid en prestaties. Wij nemen werk en risico uit handen, zodat bedrijven zich kunnen blijven focussen op hun core business. Onze cliënt- en resultaatgerichte aanpak is onder te verdelen in de volgende 6 stappen:

STAP 1: INVENTARISATIE VAN DAK

Sunrock voert een haalbaarheidsstudie uit en werkt daarbij samen met een gespecialiseerd ingenieursbureau die de kwaliteit van het dak (stabiliteit en draagvermogen) vaststelt en de mogelijke installatie van zonnepanelen onderzoekt. Daarnaast wordt de elektrotechnische haalbaarheid van het project uitgezocht door Sunrock.

STAP 2: PLAN & VOORSTEL

Sunrock schrijft op basis van de bevindingen uit het onderzoek, de wensen, eisen en de gemaakte afspraken, een gedetailleerd plan en doet een voorstel met betrekking tot het gehele Solar project. Van een eerste design tot te leveren diensten.

STAP 3: INVULLING EN UITWERKING

Na overeenstemming en akkoord van alle partijen, werkt Sunrock de conceptvoorstellen uit, regelt alle contracten, aanvragen, vergunningen, planning en financiering en neemt de benodigde stappen om tot realisatie over te kunnen gaan.

STAP 4: REALISATIE

Bij de realisatie van het Solar project werkt Sunrock als solide en professionele partner samen met leveranciers van goederen en diensten, distributeurs van energie, overheden en financiers van zowel risicodragend als vreemd vermogen.

STAP 5: OPLEVERING

Sunrock onderhoudt nauw contact met de eigenaar c.q. huurder van het (logistieke) vastgoed tijdens de installatie van het systeem. Dat eindigt niet bij de oplevering, maar geldt voor de gehele duur van het project. De oplevering is een nieuw startpunt in onze samenwerking.

STAP 6: BEHEER EN ONDERHOUD

Om maximaal rendement te blijven genereren en onze klanten volledig te laten profiteren van duurzame zonne-energie, verzorgt Sunrock gedurende de gehele periode dat het Solar Systeem in bedrijf is, professioneel beheer en onderhoud ervan.

Bekijk hier hoe een PV- installatie op een dak tot stand komt: