DHG en Sunrock Investments bundelen krachten voor realisatie grootschalige zonne-energie projecten

DHG heeft de wens om het door haar ontwikkelde vastgoed te verduurzamen kracht bijgezet door een lange termijn samenwerking aan te gaan met Sunrock Investments. Deze Amsterdamse zonne-energiespecialist bedient DHG met een complete ontzorgingsstructuur. Naast de ontwikkeling, bouw en exploitatie van de zonne-energie projecten neemt Sunrock ook de gehele investering voor haar rekening.

DHG stelt de door haar ontwikkelde dakoppervlakken ter beschikking aan Sunrock Investments voor de plaatsing van grootschalige zonne-energie systemen. “Op deze ontzorgingsmanier kunnen wij ons bezig houden met onze core-business, verbetert het energielabel van het vastgoed èn wordt eveneens aan de huurders de mogelijkheid geboden om tegen lagere kosten over te stappen op zonne-energie, al met al een win-win stuatie”, vertelt Willem Slager, commercieel directeur bij DHG.

Sunrock Investments heeft dit voorjaar SDE+ subsidies beschikt gekregen voor 13 verschillende locaties van DHG met een totale oppervlakte van ca. 200.000 m2. Hierop zullen circa 100.000 zonnepanelen geïnstalleerd worden. Met de groene energie die deze zonnepanelen opwekken kunnen jaarlijks 7.200 huishoudens worden voorzien van elektriciteit. In totaal levert dit een CO2 besparing op van ongeveer 13.500 ton per jaar.”

Willem Slager ligt de samenwerking nader toe: “We hebben voor Sunrock gekozen vanwege de professionele aanpak en hun jarenlange ervaring op het gebied van grootschalige zonne-energie projecten op daken. Het feit dat wij slechts het dak ter beschikking hoeven te stellen en Sunrock vervolgens de rest op zich neemt spreekt ons erg aan.”

Sunrock is met haar huidige portfolio van operationele zonne-energieprojecten met een waarde van EUR 85 miljoen en meer dan 120 MWp in ontwikkeling een van de grootste en meest ervaren spelers in de zonne-energie markt. Sunrock beheert, exploiteert en ontwikkelt grootschalige zonneparken in Italië, België en Nederland. Door de samenwerking met DHG, maar ook met andere vastgoedeigenaren en ontwikkelaars wil Sunrock haar aandeel in de Nederlandse markt verder uitbreiden.

Managing director van Sunrock, Willem le Conge Kleyn, geeft aan dat in verhouding tot de omringende landen het potentieel voor zonne-energie op daken in Nederland nog erg groot is. “Sunrock biedt dakeigenaren de mogelijkheid om zonder enige investering vooraf hun ongebruikte daken in te zetten en zo bij te dragen aan de Nederlandse energietransitie. Samenwerkingsverbanden zoals wij met DHG hebben gesloten zijn een goed voorbeeld van verduurzaming waar alle partijen baat bij hebben. Wij nodigen anderen dan ook van harte uit om mee te doen.”

Voor meer informatie, zie:

www.dhg.nl

www.sunrockinvestments.com