Er worden steeds meer eisen gesteld aan landschappelijke inpassing van zonneparken, en dat is maar goed ook. Door het lange termijn karakter vormen deze een steeds belangrijker onderdeel van het Nederlandse landschap. Daarom werken we altijd samen met lokale partijen zoals bijvoorbeeld IKL Limburg, waarmee we lokale elementen terug laten komen in het ontwerp van onze parken én zorgen voor een ecologische boost voor lokale flora en fauna.