Maximaal draagvlak, ecologische winst en een gezonde businesscase staan bij ons centraal bij de realisatie van zonneparken

Maarten de Haas van Sunrock: “We realiseren grootschalige zonneparken in Nederland en dragen daarmee bij aan de energietransitie. Sunrock gelooft daarnaast dat diezelfde energietransitie voor grondeigenaren ook een financiële kans kan zijn. Juist die combinatie, een gezonde businesscase samen met een grote bijdrage aan een beter klimaat, maakt de oplossingen van Sunrock schaalbaar en daarmee versnellen we de energietransitie.”

Maximaal draagvlak en optimale participatie voor omwonenden

We geloven in een andere vorm van participatie, waarbij een project specifieke benadering centraal staat. Omwonenden van een zonnepark willen op hun eigen manier betrokken worden op momenten dat het hen uitkomt, iets wat je niet bereikt met het organiseren van één informatie avond. Daarom werken we samen met Citisens, samen maximaliseren we het draagvlak voor zonneparken. Johan Simon, participatie-expert van Citisens: “Citisens en Sunrock werken samen om inwonende zorgvuldig te betrekken bij de energietransitie en veranderingen in hun leefomgeving. De ontwikkeling van een zonnepark is vooral een sociaal-maatschappelijke opgave waarin je omwonenden op een goede manier moet meenemen in de verandering die in hun directe leefomgeving plaatsvindt. Wij betrekken omwonenden op de manier die bij ze past. We draaien participatie als het ware om; we vragen eerst omwonenden of en hoe ze betrokken willen worden bij de ontwikkeling van een zonnepark en stemmen daar onze aanpak op af. Als je mensen betrekt en benaderd op de manier bij ze past, leidt dat van het begin af aan direct tot een hogere betrokkenheid.”

Zonneparken als boost voor de lokale ecologie

Remco Mulders van Sunrock: “Naast dak -en grondgebonden zonneparken, ontwikkelen we tevens innovatieve zonneparken op water en realiseren solar carports op verschillende plekken in Nederland. Voor al deze plekken staat landschappelijke inpassing centraal: Zonneparken staan er voor de lange termijn en moeten dus iets toevoegen aan het landschap. Ieder project vraagt z’n eigen, lokale landschappelijke inpassing.”

We zien steeds vaker dat er strenge eisen gesteld worden aan duurzame initiatieven, ook voor wat betreft landschapsinpassing. Sunrock ziet dit juist als een positieve ontwikkeling en wil graag een éxtra stapje verder gaan, als het gaat om landschappelijke inpassing van haar projecten. Opwekking van duurzame energie moet hand in hand gaan met een toevoeging aan de lokale flora en fauna. Hierbij wordt een optimale balans gezocht tussen energieopwekking en de ruimte voor ecologie in het gebied zodat dit de bodem- of waterkwaliteit en biodiversiteit ten goede komt.

Voor ieder project is dit anders en kijken we hoe we de lokale ecologie een boost kunnen geven.  Hierbij worden plannen opgesteld met streekeigen, inheemse soorten, kruidenrijke graslanden, hoogstamfruitbomen of extra poelen als waterinfiltratievoorziening. Ook worden er vogelakkers of drijvende vogeleilanden gecreëerd met verschillende nest- en schuilmogelijkheden voor dieren. Zelfs de transformatorhuisjes krijgen een ecologische jas en hoed. De jas bestaat uit begroeiing waarin genesteld kan worden of uit een stapelmuur waar warmteminnende soorten zich in en op kunnen vestigen.

Sunrock wil bij ieder gerealiseerd zonnepark een uniek element teruggeven aan de natuur, zodat niet alleen de lokale omwonenden, maar ook de lokale natuur profiteert van onze zonneparken.

Met onze partners betrekken we de lokale omgeving op een unieke, transparante manier bij de ontwikkeling van onze parken, daarnaast geven we door maximale landschappelijke inpassing de lokale ecologie een boost. We realiseren dus hoogwaardige zonneparken met maximale betrokkenheid van omwonenden.”