Missie

Sunrock is gecommitteerd een significante bijdrage te leveren aan de energietransitie middels het professioneel ontwikkelen en beheren van grootschalige gebouw-gebonden zonne-energie.


Visie

Focus on Rooftop: Focus op gebouw-gebonden zonne-energie.

Sunrock heeft als missie een significante positieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland en de daarmee verbonden energietransitie. Wij zijn ervan overtuigd dat zonne-energie hierbij een belangrijke rol moet spelen.

De focus van Sunrock ligt op gebouw-gebonden opwekking van zonne-energie. Sunrock verwacht dat op langere termijn voor gebouw-/dakgebonden systemen meer markt en draagvlak zal zijn en dit meer mogelijkheden zal genereren voor energieopslag en lokaal gebruik in combinatie met energie-efficiency oplossingen.

Sunrock werkt als betrouwbare en professionele partner.

Sunrock streeft ernaar stabiele lange-termijn verbindingen en een aantrekkelijk en stabiel rendement voor al haar investeerders te bewerkstelligen.
Sunrock werkt en communiceert hierbij op een transparante en eerlijke manier.

Sunrock werkt als een hecht team samen om met elkaar de meest aantrekkelijke werkplek in de solar-industrie te zijn en zo de beste en meest gemotiveerde mensen te kunnen blijven aantrekken en te behouden.

Sunrock onderscheidt zich van andere spelers in de markt door de focus op zowel operational excellence, alsmede schaal en professionaliteit.


Meer weten over Sunrock? Luister hieronder naar het interview met CEO Johannes Duijzer.