Bergen op Zoom

Capaciteit: 1,3 MW
Gebouweigenaar: DHG
Locatie: Bergen op Zoom,
Nederland
Opbrengst: 1206 MWh per jaar
Aantal huishoudens: 330
Totale CO2 reductie: 630.123 Kg per jaar