Bergen op Zoom

Capaciteit: 1,6 MWp
Gebouweigenaar: DHG
Locatie: Bergen op Zoom,
Nederland
Opbrengst:  1206 MWh per jaar
Aantal huishoudens: 444
Totale CO2 reductie: 840.996 Kg per jaar