Bergen op Zoom

Capaciteit: 1 MWp
Gebouweigenaar: DHG
Locatie: Bergen op Zoom,
Nederland
Opbrengst:  944.2 MWh per jaar
Aantal huishoudens: 271
Totale CO2 reductie: 512.693 Kg per jaar