Best

Capaciteit: 460 KW
Gebouweigenaar: GEVA
Locatie: Best,
Nederland
Opbrengst: 493,4 MWh per jaar
Aantal huishoudens: 135
Totale CO2 reductie: 254.847 Kg per jaar