Best

Capaciteit: 951 KW
Gebouweigenaar: GEVA
Locatie: Best,
Nederland
Opbrengst: 817 MW per jaar
Aantal huishoudens: 244
Totale CO2 reductie: 461.224 Kg per jaar