Eneco heeft een samenwerking met Sunrock met betrekking tot stroomafname van de Prologis 01 daken in Venlo en Nieuwegein. Vanuit de overtuiging dat de bebouwde omgeving niet alleen grootgebruiker is van energie maar vooral ook een potentiële bron van zonne-energie, legt Sunrock de focus op dakgebonden zonne-energie productie. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.