Sunrock breidt uit!

Sunrock heeft haar team onlangs verder verstrekt en uitgebreid met de komst van een tweetal project managers, een project developer en een controller.

Linksboven project manager Stephan. Stephan heeft de afgelopen jaren als Project- en Asset manager gewerkt in offshore, haven en logistiek. Hij bouwde twee jaar lang machines om toegang tot offshore windturbines veiliger en goedkoper te maken. Nu hij voor Sunrock zonneparken mag ontwikkelen, gaat een jarenlange wens om in de duurzame energiesector te werken in vervulling. Stephan studeerde Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft en zegt de vliegtuigen nauwelijks te missen.

Rechtsboven junior controller Zia-Yade. Zia-Yade heeft al enige jaren ervaring binnen finance. Bij verschillende multinationals heeft zij expertise opgebouwd in procesverbetering, risicobeheersing en financiële rapportage- en analyse. Binnen Sunrock houdt zij zich voornamelijk bezig met de financiële rapportage, controleactiviteiten en asset management. Daarnaast ondersteunt Zia-Yade de financiële due diligence en financiële modellering.

Linksonder project manager Haike. Haike heeft voorheen als adviseur gewerkt voor bedrijven en projecten op het gebied van zonne-energie en energieopslag, en is enthousiast om als project manager bij Sunrock nieuwe dakgebonden zonnesystemen te ontwikkelen. Hij zal zich bezighouden met klantcontacten, contractuele afspraken en met projectrealisatie. Daarnaast zal hij zich bezighouden met het opwaarderen van de opgewekte energie door het slim en op het juiste moment inzetten van de energie op de interessante flexibiliteitsmarkten. Haike heeft een Master in duurzame energietechnologie van de Technische Universiteit Eindhoven en de Wageningen University and Research Center.

Rechtsonderin project developer Lotte. Lotte heeft een studieachtergrond in Geschiedenis en Internationale Betrekkingen, maar kwam er tijdens haar studie achter dat ze niet in deze sector werkzaam wilde zijn. Na haar studie is ze aan de slag gegaan bij een financiële instelling als coördinator van een salesteam. Hier ontdekte Lotte dat met name het opzetten en uitvoeren van projecten haar erg aansprak door de veelzijdigheid van de werkzaamheden en de contacten met verschillende stakeholders. Deze vaardigheden wilde zij graag inzetten voor een maatschappelijk betrokken organisatie. Lotte is dan ook erg blij dat zij de functie van junior project developer bij Sunrock mag bekleden.