Sunrock concentreert zich op de Nederlandse PV markt en verkoopt haar Belgische PV parken aan Patronale Solar

Amsterdam, 11 februari 2019 – Sunrock verkoopt de Belgische PV-parken, die Sunrock beheert voor investeerders, aan Patronale Solar, een Belgische Independent Power Producer (IPP). De portefeuille bestaat uit circa 100 projecten, met een totale investeringswaarde van meer dan 80 miljoen euro. Door de overname wordt Patronale Solar met een totaalvermogen van 75,5 MWp de grootste producent van zonne-energie in België. Sunrock is bijzonder content dat de Belgische portefeuille aan het professionele beheer van Patronale Solar kan worden overgedragen.

Daniel van Dongen, CFO van Sunrock: “Sunrock heeft zich gecommitteerd om een significante bijdrage te leveren aan de energietransitie en onze ambitie is om heel logistiek Nederland te helpen verduurzamen. We hebben met het acquireren en beheren van PV projecten ruim 10 jaar ervaring in de sector en zijn in Nederland inmiddels actief als ontwikkelaar, eigenaar en beheerder van dakgebonden zonne-energieprojecten”.

Sunrock heeft een toppositie ingenomen in Nederlandse PV ontwikkeling met een SDE+ portefeuille van meer dan 400 MWp. Sunrock rondt met deze overname haar Belgische beheeractiviteiten af en concentreert zich nu volledig op het uitbouwen van haar Nederlandse portefeuille. Met een gecombineerde ontwikkel- en investeringsstrategie heeft Sunrock de ambitie om in de komende jaren uit te groeien tot grootste zonne- energieproducent van Nederland.