Een mooi voorbeeld van de manier waarop Rotterdam samen met lokale organisaties werkt aan de energietransitie. Want de ambitie van Rotterdam is om binnen 10 jaar de CO2-uitstoot te halveren.

Om dat te bereiken is er met meer dan het 100 organisaties het Rotterdams Klimaatakkoord afgesloten. Eén van die afspraken in het Klimaatakkoord: de daken in het havengebied benutten voor zonnepanelen. Sunrock heeft deze daken gerealiseerd en er zullen nog velen volgen.