Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als mijn dak kapot gaat?

De zonnepanelen worden tijdelijk verwijderd op kosten van Sunrock, zodat het dak gerepareerd kan worden. Na de reparatie plaatsen wij de zonnepanelen weer terug. Voor spoedreparaties hebben wij een speciale snelle procedure. Indien de schade veroorzaakt is door de zonnepanelen, draagt Sunrock natuurlijk ook de kosten van de reparatie. Elk zonnedak is hiervoor verzekerd.

Wat als er een nieuwe huurder in mijn pand komt die groene stroom af wil nemen?

Dat is geen probleem. Het stroomafname contract van de vorige huurder kan worden overgenomen.

Wat als ik een extra airco unit op mijn dak wil plaatsen?

Sunrock reserveert in samenspraak met de vastgoedeigenaar een deel van de ruimte op het dak voor toekomstige wijzigingen. De zonnepanelen kunnen worden herplaatst in de vrijgehouden ruimte, zodat de extra airco overal op het dak kan komen te staan.

Kan ik (standaard) onderhoud aan mijn dak blijven uitvoeren?

Ja. Er blijft voldoende ruimte om en/of tussen de zonnepanelen om schoonmaak en regulier onderhoud aan het dak te kunnen blijven doen. Mocht voor een reparatie de zonnepanelen toch in de weg staan, kunnen deze (tijdelijk) worden verplaatst, zie ook vraag 1.

Wat gebeurt er aan het einde van de looptijd van het project?

De vastgoedeigenaar van het dak heeft drie opties om uit te oefenen:
1) Het zonnedak wordt verwijderd door en op kosten van Sunrock en het dak wordt leeg en schoon opgeleverd in oorspronkelijke staat (naast gebruikelijke slijtage over de projectperiode).
2) Het contract wordt verlengd voor een additionele 5 jaar en de exploitatie wordt door Sunrock voortgezet. Er wordt een nieuwe dak-huur vergoeding afgesproken, op basis van een rendabele exploitatie zonder subsidie.
3) De vastgoedeigenaar neemt het zonnedak over tegen de marktwaarde op dat moment.

Is er gevaar dat mijn dak het gewicht van de zonnepanelen niet kan dragen?

De draagkracht van het dak wordt voorafgaand aan het project uitgebreid onderzocht en getoetst. De draagkracht wordt berekend door een onafhankelijke constructeur en het ontwerp wordt aangepast op de uitkomsten van deze berekeningen. Indien de draagkracht niet volstaat of hier enige twijfel over bestaat, geeft Sunrock het project geen doorgang. Voor de aanvang van het project worden alle aannames, berekeningen en resultaten nogmaals getoetst door een onafhankelijke technisch adviseur.

Is er extra slijtage aan mijn dak als ik zonnepanelen laat plaatsen?

Neen. Het omgekeerde is over het algemeen waar. Het zonnedak is een statische installatie en slijtage door betreding van onderhoudsmonteurs is nihil. Wel vangen de zonnepanelen een groot deel van het UV-licht af wat anders op het dak valt, waardoor de slijtage van een dak met zonnepanelen over het algemeen minder snel gaat.

Hoeveel groene stroom kan er eigenlijk van mijn dak worden opgewekt / wat is de impact die ik kan maken?

Per 10.000 m2 bruikbaar dakoppervlak kan 950.000 kWh per jaar worden opgewekt. Dit is groene stroom voor circa 275 huishoudens en staat gelijk aan een CO2 besparing van 542 ton per jaar of wel 119 ton steenkolen per jaar die niet meer hoeft te worden afgegraven en verbrand.