Zonnepark Roodehaan levert duurzame energie aan 3.130 huishoudens

Sunrock ontwikkelt Zonnepark Roodehaan. Roodehaan is een belangrijk onderdeel van het Masterplan Groningen Energieneutraal. Het Masterplan Groningen Energieneutraal is in februari 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. In het Masterplan formuleert de stad haar ambities op het gebied van duurzame energie. Het Masterplan heeft tot doelstelling de C02- reductie voor 2025 te halveren en in te zetten op energie-neutraliteit van Groningen in 2035. Het Masterplan Groningen Energieneutraal geeft aan dat met zonne-energie in 2025 ruim 10% van de doelstelling wordt behaald. Hiervoor dient een totaal areaal (grond- en dakgebonden) van 500 MWp aan zonnestroominstallaties ontwikkeld te worden.